Parliamentary informatics

حوزه شفافیت

قوه مقننه، پارلمان، مجلس

موضوع ارئه تجارب، گزارش؛ راهنما، آموزشی

نوع

وب‌سایت

جغرافیا

بین‌المللی

زبان

انگلیسی، در حال ترجمه

منتشر کننده

مختلف (نشر در ویکیپیدا)

در این صفحه از ویکیپدیا، چکیده‌ای از تجربه انفورماتیک پارلمان‌های کشورهای مختلف دنیا (از جمله کشورمان) ذکر شده است. گفتنی است که این سامانه‌ها از حیث ایجاد شفافیت بسیار حائز اهمیت هستند.

Parliamentary informatics

البته صفحه فارسی آنرا هم ایجاد کرده‌ام که مطالبش هنوز ناقص است. آیا شما می‌توانید در توسعه این مطلب یاری رسانید؟

انفورماتیک پارلمان