حوزه شفافیت

شفافیت در قوه مجریه؛ دولت‌های محلی

Transparency in Executive; Local Government

Scope

موضوع

قانون، سند

Law, Document

Subject

جغرافیا

انگلستان
United Kingdom
Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت، متنی

Website, Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

دولت انگلستان
UK Government
Publisher

همانطور که پیشتر در مطالبی از جمله «دیوید کمرون و شفافیت در دولت انگلستان» توضیح داده شد، دولت انگلستان برنامه‌ای جدی و پرسرعت را برای ترویج شفافیت در سطوح مختلف خود برنامه‌ریزی نمود. در ادامه، گزارشی از جدیدترین اسناد شفافیت این کشور در رابطه با «شفافیت در دولت‌های محلی» تقدیم می‌گردد. حسب این دستورالعمل، دولت‌های محلی موظف هستند که موارد زیر را با تفصیل و با مطابق دستورالعمل‌هایی که در ادامه ذکر می‌گردد، بصورت عمومی ارائه نمایند:

 • هزینه‌کرد بالای 500 پوند - expenditure over £500
 • خرید و معاملات دولتی - government procurement card transactions
 • اطلاعات مرتبط با خریدهای دولتی - procurement information
 • گرنت به سازمان‌ها، انجمن‌ها و بنگاه‌های فعال در حوزه‌های اجتماعی و داوطلبانه - grants to voluntary, community and social enterprise organisations
 • چارت سازمانی - organisation chart
 • حقوق مسئولین رده بالا - senior salaries
 • ضریب پرداخت حقوق - the pay multiple
 • trade union facility time
 • دارائی‌های زمین محلی - local land assets
 • ارزش دارایی‌های مسکن اجتماعی - social housing asset value
 • حساب‌های پارکینگ و فضاهای پارکینگ - parking accounts and  parking spaces
 • کلاه برداری - fraud
 • قوانین اصلی - the constitution

1. دستورالعمل عمومی شفافیت در دولت‌های محلی، به همراه سؤالات متداول

Local government transparency code 2015 + Frequently Asked Questions

2. دستورالعمل عمومی انتشار کلیه اطلاعات

Local transparency guidance – publishing data: A practitioner’s guide to publishing information in accordance with the local government transparency code 2014 

3. دستورالعمل اختصاصی هزینه و تدارک دولتی

Local transparency guidance – publishing spending and procurement information: A practitioner’s guide to publishing information about expenditure, tenders, contracts and grants in accordance with the local government transparency code 2014

4. دستورالعمل اختصاصی انتشار اطلاعات دولتی

Local transparency guidance - publishing organisation information: A practitioner’s guide to publishing information about organisation charts, senior salaries, pay multiple, trade union facility time, fraud and constitution in accordance with the local government transparency code 2014

5. دستورالعمل اختصاصی انتشار دارایی‌های مربوط به زمین و پارکینگ

Local transparency guidance – publishing land asset and parking information: A practitioner’s guide to publishing information about land and building assets and parking accounts and spaces in accordance with the local government transparency code 2014

برای دسترسی به صفحه اصلی مرتبط با این مستندات به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.local.gov.uk/practitioners-guides-to-publishing-data