در سال 2012، فنلاند قانون ابتکارات شهروندی را تصویب کرد که شهروندان را قادر می‌ساخت ابتکارات خود را مطرح سازند: «لایحه پیشنهادی برای تهیه پیش‌نویس قانونی و توجیه ارائه پیشنهاد». هدف از این قانون، بهبود وضعیت دموکراسی مستقیم در این کشور بود.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع قانونگذاری جمعی
جغرافیا فنلاند
منتشر کننده شفافیت برای ایران

قانون اقدامات شهروندان/ پارلمان فنلاند

محل: فنلاند

سطح: ملی

خلاصه

در سال 2012، فنلاند قانون ابتکارات شهروندی را تصویب کرد که شهروندان را قادر می‌ساخت ابتکارات خود را مطرح سازند: «لایحه پیشنهادی برای تهیه پیش‌نویس قانونی و توجیه ارائه پیشنهاد». هدف از این قانون، بهبود وضعیت دموکراسی مستقیم در این کشور بود. برای ارائه ابتکارات، پیش ثبت‌نام لازم نبود و اگر پیشنهادی می‌توانست 50،000 امضاء از شهروندان واجد شرایط طی شش ماه جمع‌آوری کند، به پارلمان فنلاند ارائه می‌شد. در مارس 2017، 600 پیشنهاد مطرح شد که 543 مورد (90.5 درصد) آن‌ها نتوانستند در قالب زمانی شش ماهه به 50،000 امضاء برسند و 41 پیشنهاد (6.8 درصد) هنوز در حال جمع‌آوری امضاء بودند و 16 پیشنهاد (2.7 درصد) به وضعیت ابتکار شهروندی رسیدند. فقط یک ابتکار شهروندی که به قانون ازدواج برابر مربوط می‌شد، توسط پارلمان تصویب شد. در اصل، این پلتفرم توسط یک NGO میزبانی می‌شد که برنامه آوین مینیستریو را شروع کرد و ویژگی اضافی به قوانین پیش‌نویس مشارکتی اضافه کرد. اما نظارت بر این پلتفرم به‌خاطر افزایش ترافیک به وزارت دادگستری محول شد.

نقاط قوت

اینکه چنین فرایندی متکی بر قانون اساسی است، باعث مشروعیت آن می‌شود. در کل، این برنامه قانون‌گذاری جمعی که در سطح ملی اجرا شده، بسیار جاه‌طلبانه است و در حالی که زیرساختار جمع‌سپاری موثر و اجرای پیشنهادات وجود ندارد، این اقدام به ایجاد چارچوب کمک می‌کند تا فرایند تاثیرگذارتری ایجاد شود.

نقاط ضعف

اینکه فقط یک پیشنهاد موفق شده است، مشکل خط لوله را نشان می‌دهد، یعنی تمایل دولت به استفاده از ابتکارات شهروندان. اگرچه تصویب قوانین بیشتر ضرورتا باعث بهتر یا بدتر شدن سیستم نمی‌شود، اما ابتکاراتی که توسط پارلمان بر اساس چند نکته فنی رد شده‌اند، مشکلی برای این فرایند به وجود می‌آورند. بنابراین تأثیر کلی این فرایند نسبتا اندک است. سوالاتی در مورد قابلیت دسترسی و نمایانگر بودن این فرایند وجود دارد. اکثر پیشنهادات موفق از پویش‌های اجرا شده توسط سازمان‌هایی که منابع زیادی به این فرایند اختصاص داده‌اند، به‌دست آمده‌اند. شواهد نشان می‌دهند که بیشتر شرکت‌کنندگان، مرد، تحصیل کرده، شهری و بین 4 - 21 سال هستند.

منابع

  1. http://translate.google.com/translate?sl=fi&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Falkup%2F2012%2F20120012

  2. http://participedia.net/en/cases/finnish-citizens-initiative

  3. Julie Simon, et al., Digital Democracy: The tools transforming political engagement, (Nesta, Feb. 2017) available at: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/digital_democracy.pdf

  4. http://www.innovationguide.org/finland-citizens-initiative-act/