پلتفرم ریکجاویک بهتر برای تشویق مشارکت شهروندی در فرایند تصمیم‌گیری به کار می‌رود و به شهروندان فرصتی می‌دهد تا ایده‌های خود را در این پلتفرم بارگذاری کنند و به ایده‌هایی رای دهند (موافق یا مخالف) که جذاب یا غیر جذاب هستند. شورای شهر متعهد شده تا هر ماه 15 ایده محبوب را بازبینی کند و شهروندان را از وضعیت اجرای این ایده‌ها آگاه کند.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع قانونگذاری جمعی
جغرافیا ایسلند
منتشر کننده شفافیت برای ایران

ریکجاویک بهتر / محلات بهتر
محل: ریکجاویک، ایسلند
سطح: شهری

خلاصه

 پلتفرم ریکجاویک بهتر برای تشویق مشارکت شهروندی در فرایند تصمیم‌گیری به کار می‌رود و به شهروندان فرصتی می‌دهد تا ایده‌های خود را در این پلتفرم بارگذاری کنند و به ایده‌هایی رای دهند (موافق یا مخالف) که جذاب یا غیر جذاب هستند. شورای شهر متعهد شده تا هر ماه 15 ایده محبوب را بازبینی کند و شهروندان را از وضعیت اجرای این ایده‌ها آگاه کند. از سال 2010، حدود 16،000 کاربری که ثبت‌نام کرده‌اند، بیش از 5،000 ایده ارائه کرده و 11،000 نظر مطرح کرده‌اند؛ شورای شهر، 1045 ایده را پردازش کرده، 220 مورد را تصویب نموده، 289 مورد را رد کرده و هنوز در حال پردازش 336 پیشنهاد دیگر است. «در کل، بیش از 70،000 نفر از این سایت بازدید می‌کنند که اگر بدانید ریکجاویک حدود 120،000 نفر جمعیت دارد، رقم قابل توجهی است.» به‌دنبال موفقیت برنامه ریکجاویک بهتر، برنامه محلات بهتر به عنوان پلتفرم بودجه‌بندی مشارکتی الکترونیکی شروع به‌کار کرد که اجازه مشارکت در اختصاص منابع مالی به پروژه‌ها را می‌داد. در بهار امسال، 420 پیشنهاد در پلتفرم محلات بهتر پذیرفته شد. ایده‌ها با هم فرق می‌کنند و از بین «موفقیت‌های اولیه، می‌توان به ایده یک دختر 9 ساله اشاره کرد که درخواست سفرهای مدرسه‌ای بیشتر کرده بود». فرایند تصدیق اطمینان می‌دهد که شهروندان فقط می‌توانند یک رای در هر پلتفرم بدهند.

نقاط قوت

تحلیل‌های پلتفرم نشان داده‌اند که یکپارچه کردن آن با فرایندهای دولت محلی و بازبینی پیشنهادها در هر ماه، یک نقطه قوت بسیار مهم است و اثربخشی و گزاره ارزش فرایند برای شهروندان را بهبود می‌بخشد. حلقه‌های بازخورد قوی باعث اعتماد شهروندان به این فرایند می‌شوند. در نهایت، رابطی که مشورت را تشویق می‌کند و از شهروندان می‌خواهد تا استدلال‌هایی علیه یا به نفع موضوع مطرح کنند، به این معناست که کاربران تشویق می‌شوند تا استدلال‌هایی مطرح کنند که برای گروه گسترده‌تری جالب است، به جای اینکه فقط بحث‌هایی درباره برخی نظرات فردی مطرح کنند.

نقاط ضعف

 مشخص نیست که پلتفرم به مجموعه وسیعی از کاربران دسترسی دارد یا خیر؛ و بیشتر به سمت شهروندانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، متمایل می‌شود. برخی شهروندان معتقدند که مقیاس این پلتفرم به قدری کوچک است که ارزش مشارکت ندارد. در نهایت، شهروندان همیشه درک واضحی از قابلیت‌های دولت ندارند.

منابع

  1. ulie Simon, et al., Digital Democracy: The tools transforming political engagement, (Nesta, Feb. 2017) available at: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/digital_democracy.pdf

  2. http://participedia.net/en/cases/electronic-participatory-budgeting-iceland