حوزه شفافیت

قوه مقننه، پارلمان

Legislative, Parliament

Scope

موضوع

ارائه تجارب، گزارش

Experience, Report

Subject

جغرافیا

اتحادیه اروپا
European Union
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

پارلمان اتجادیه اروپا European Parliament
Publisher

در فایل ضمیمه، نمونه‌ای از هدایای شفاف شده توسط نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا ذکر شده است.

صفحه مرتبط با شفافیت در پارلمان اروپا:

Ethics and transparency

نکته قابل توجه، تصاویر هدایاست که لینک آن تصاویر از طریق همین فایل قابل مشاهده است (لینک در صفحه شفافیت پارلمان اروپا وجود دارد):

Gifts Register - EU Parlaiment

تصویر کلیه هدایای دریافتی در سال 2013 را گردآوری کردیم که از طریق لینک زیر قابل دستیابی است:

گفتنی است گزارش هدایای شفاف شده سال 2014 نیز از این لینک قابل دستیابی است.