اعلام عمومی هزینه‌ها و بودجه مجلس وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و مردم حق دارند که از وضعیت هزینه و بودجه مجلس خود مطلع باشند. در این گزارش مصور، نمونه‌ای از تجارب کشورهای مختلف در شفافیت هزینه‌ها و بودجه‌های مجلس و پارلمان درج شده است.

حوزه شفافیت قوه مقننه، پارلمان Legislative, Parliament Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Report Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب گرافیک Graphics Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

اکوادور

تجربه اول

کشور اکوادور طبق ماده 7 قانون شفافیت و دسترسی عامه به اطلاعات عمومی (LOTAIP)، تمامی اطلاعات مربوط به پارلمان خود را شفاف کرده است.

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/transparencia2015

https://goo.gl/t5NqrG

تجربه دوم

کشور اکوادور طبق ماده 7 قانون شفافیت و دسترسی عامه به اطلاعات عمومی (LOTAIP)، تمامی اطلاعات مربوط به پارلمان خود را شفاف کرده است.

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/transparencia2015

https://goo.gl/LvcxTS

ایتالیا

تجربه اول

وبسایت مجلس سنای این کشور به طور شفاف تمامی اطلاعات هزینه‌های مربوط به پارلمان را به طور سالیانه منتشر می‌کند.

http://www.senato.it/4354

https://goo.gl/56y6sG

تجربه دوم

وبسایت مجلس سنای این کشور به طور شفاف تمامی اطلاعات هزینه‌های مربوط به پارلمان را به طور سالیانه منتشر می‌کند.

http://www.senato.it/4354

https://goo.gl/56y6sG

تجربه سوم

وبسایت مجلس سنای این کشور به طور شفاف تمامی اطلاعات هزینه‌های مربوط به پارلمان را به طور سالیانه منتشر می‌کند.

http://www.senato.it/4354

https://goo.gl/56y6sG

آرژانتین

تجربه اول

پایگاه اینترنتی پارلمان آرژانتین، با اختصاص دادن صفحه‌ای جدا برای شفافیت، هزینه‌ها و بودجه‌های پارلمان، درآمد نمایندگان مجلس، هزینه‌های قراردادها و خریدهای تجهیزات برای پارلمان، هزینه‌های سفرهای خارجی، قوانین و ... را در این صفحه شفاف می‌کند.

http://www.hcdn.gob.ar/index.html

https://goo.gl/UQ6yZh

تجربه دوم

پایگاه اینترنتی پارلمان آرژانتین، با اختصاص دادن صفحه‌ای جدا برای شفافیت، هزینه‌ها و بودجه‌های پارلمان، درآمد نمایندگان مجلس، هزینه‌های قراردادها و خریدهای تجهیزات برای پارلمان، هزینه‌های سفرهای خارجی، قوانین و ... را در این صفحه شفاف می‌کند.

http://www.hcdn.gob.ar/index.html

https://goo.gl/UQ6yZh

گرجستان

تجربه اول

دفتر بودجه پارلمان گرجستان سازمان ملی مسقلی است که به تقویت ساختار نظارتی پارلمان بر بودجه می‌پردازد و سعی دارد با ایجاد شفافیت و ارائه تحلیل درباره بودجه‌های دولت و خود پارلمان، کنترل بر بودجه را تسهیل نماید.

http://pbo.parliament.ge/about-us/reports

تجربه دوم

این گزارش، شاخص‌های مالی و خط مشی‌های مالی کشور را با تأکید بر ثبات اقتصاد کلان در کوتاه مدت و ارزیابی ریسک‌های ثبات در میان‌مدت و بلندمدت بررسی می‌کند.

http://pbo.parliament.ge/about-us/reports

تجربه سوم

این وبسایت از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

http://pbo.parliament.ge/about-us/reports

شما می‌توانید فایل pdf این گزارش مصور را دانلود کنید:

 دریافت
حجم: 6.96 مگابایت