حوزه شفافیت

شفافیت پارلمان (مجلس)

Legislative, Parliament

Scope
موضوع قانون مصوب
Law, Document Subject

نوع

متنی

Text

Type

جغرافیا

اتحادیه اروپا

Euro Zone

Geography

زبان

انگلیسی

English

Language

منتشر کننده

پارلمان اروپا

European Parliament

Publisher

در فایل ضمیمه، الگوی رفتاری پارلمان اروپا قابل دستیابی است:

Parliamentary Ethics - A Question of trust
حجم: 808 کیلوبایت