حوزه شفافیت

موضوعات عمومی؛ موضوعات خاص

Cross Cutting Topics; Focused Topics

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی؛ آمریکا؛ اتحادیه اروپا؛ ایران
International; United Stated; European Union; Iran
Geography

 نوع مطلب

چندرسانه‌ای

Multimedia

Type

 زبان

فارسی

Persian

Language

 منتشر کننده

شفافیت برای ایران
Transparency4Iran
Publisher

اینجانب در 6 بهمن 1393 ارائه‌ای را با موضوع عمومی آشنایی با شفافیت و حکمرانی باز برگزار نمودم که آنرا ضبط و مستند کرده که در اینجا با جداسازی مطالب در بخش‌های موضوعی مختلف، تقدیم می‌گردد. مشاهده این مباحث برای افرادی که علاقه‌مند آشنایی با این حوزه‌ها هستند بسیار ضروری و مفید می‌باشد.

بخش اول: مبانی شفافیت (مدت: 53:33)

شامل مباحثی همچون: شفافیت چیست، اهداف و آثار شفافیت، حوزه‌های معناداری، فایده و ضرر شفافیت برای ...، ابزارهای شفافیت، محدوده شفافیت.

بخش دوم: آشنایی با سازمان شفافیت بین‌الملل (مدت: 12:58)

شامل مباحثی همچون: معرفی اجمالی شفافیت بین‌الملل، معرفی شاخص ادراک فساد، معرفی شاخص پرداخت رشوه، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد.

بخش سوم: مراحل پنج‌گانه ایجاد شفافیت (مدت: 11:24)

شامل مباحثی همچون: روش‌های ایجاد شفافیت، تقسیم‌بندی ساختاری شفافیت، مراحل ایجاد شفافیت

بخش چهارم: تجربه ایالات متحده: کمیسیون فدرال انتخابات (مدت: 6:32)

شامل مباحثی همچون: قانون کمیپن‌های انتخابات فدرال (FECA)، کمیسیون فدران انتخابات (FEC) و وظایف آن.

بخش پنجم: تجربه ایالات متحده: VoteSmart (مدت: 21:29)

شامل مباحثی همچون: معرفی هدف این سایت، ابزار I Spy، ابزار Political Galaxy، ابزار Easy Vote، ابزار Track this Politician، مکانیزم تأمین مالی آن.

بخش ششم: تجربه ایالات متحده: OpenSecrets (مدت: 36:43)

شامل مباحثی همچون: معرفی سایت OpenSecrets و معرفی اجمالی انواع گزارش‌های مالی که در رابطه با سیاست‌مداران دنیا منتشر می‌کند.

بخش هفتم: تجربه ایالات متحده: GovTrack (مدت: 13:32)

شامل مباحثی همچون: معرفی سایت GovTrack و انواع گزارش‌هایی که در رابطه با نمایندگان، کمیسیون‌ها و طرح‌هایی مجلسین ایالات متحده ، ارائه می‌کند.

بخش هشتم: داده باز حاکمیت (OGD) و تجربه انگلستان (مدت: 10:09)

شامل مباحثی همچون: معرفی رویکرد داده باز حاکمیت، تجربه انگلستان و صحبت‌های آقای دیوید کمرون

بخش نهم: همکار‌ی‌های حاکمیت باز (OGP) (مدت: 28:38)

شامل مباحثی همچون: معرفی جنبش همکاری‌های حاکمیت باز، نمونه‌های بکارگیری رویکرد داده باز حاکمیت در کشورهای مختلف

بخش دهم: تجربه شفافیت در ایران (مدت: 3:20)

شامل مباحثی همچون: معرفی سامانه طرح‌ها و لوایح مرکز پژوهش‌های مجلس و ارزیابی آن، گروه دیدبان مجلس