قانون 2001 شهرداری انتاریو و سایر قوانین شامل مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی شهرداری هستند. در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری، مفادی برای دسترسی عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شده‌اند.

حوزه شفافیت امنیت و محرمانگی Security and Secrecy Scope
موضوع راهنما، آموزشی Learning, Educational Subject
جغرافیا کانادا Canada Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده

دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

Publisher

قانون 2001 شهرداری انتاریو و سایر قوانین شامل مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی شهرداری هستند. در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری، مفادی برای دسترسی عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شده‌اند. شهرداری‌ها، برای ایجاد موازنه بین این دو اصل بالقوه متضاد با فشارهایی روبرو خواهند بود.
در همین راستا، راهنما و منابع مرتبط اطلاعاتی را در زمینه‌های زیر ارائه کرده‌اند:

  • الزامات مورد نیاز برای تضمین صداقت و شفافیت شهرداری‌ها
  • محرمانگی و حریم خصوصی
  • قوانین و گزینه‌های پاسخگویی و یکپارچگی پیروی شهرداری‌ها

پیشنهاد می‌کنیم فایل pdf این مقاله را دانلود و مطالعه کنید:

 دریافت
حجم: 1.16 مگابایت

این مقاله توسط آقای میثم ظهوریان ترجمه شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت «شفافیت برای ایران» منتشر می‌شوند.