در این شیوه‌نامه، چارچوب کلی و نکات انتشار ارائه‌های آموزشی در سایت شفافیت برای ایران ارائه شده است.

موضوع شیوه نامه Style Guide Subject
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

نکات ابتدایی

 1. هر ارائه در یک پست مستقل منتشر شود.

 2. لینک هر پست به ترتیب ارائه، با آدرس {l.tp4.ir/s{number ایجاد شده و در صفحه learn.tp4.ir به جای لینک آپارات درج شود.

 3. تمامی پست‌های ارائه‌ها، تگ دوره آموزشی را دریافت کنند.

 4. تمامی تصاویر پست‌های دوره آموزشی، دارای یک تصویر شاخص باشند. در این تصویر، مشخصات هر ارائه درج شود.

 5. در لید هر پست، به صورت مختصر در مورد موضوع ارائه توضیحی درج شود. همچنین در لید، به صفحه learn.tp4.ir جهت دسترسی به تمام ارائه‌ها درج شود.

 6. در جدول معرفی پست، سطر نوع مطلب، جغرافیا و زبان حذف شود.

 7. ترتیب محتوای هر پست عبارت است از:

  1. فیلم

  2. پاورپوینت

  3. متن ارائه

  4. مطالب مرتبط با موضوع ارائه

فیلم

 • در قالب جدول، شماره ارائه، موضوع ارائه، نام ارائه دهنده، تاریخ ارائه، مدت زمان ارائه، مکان ارائه، لینک فیلم در سامانه آپارات و لینک دانلود فیلم از آپارات با دو کیفیت 360p و 720p درج می‌شود.

 • کد iframe فیلم در پست قرار داده می‌شود تا فیلم در پست نمایش داده شود.

نکته: آدرس هر پست ذیل صفحه آپارات فیلم آن پست درج شود.

نکته: تصاویر thumbnail ویدئوها در آپارات، تصویر صفحه معرفی ارائه قرار داده شوند.

پاورپوینت

 • فایل فشرده پاورپوینت و متریال آن برای دانلود قرار داده شود.

 • فایل پاورپوینت بدون متریال برای دانلود قرار داده شود.

نکته: توضیح مختصری با این محتوا که فایل اول، همراه با متریال و فایل دوم بدون متریال است، درج شود.

 • لیست فیلم‌های متریال به صورت مجزا از هم برای دانلود قرار داده شده و توضیح مختصری در مورد هر متریال درج شود.

نکته: فیلم‌های متریال در آپارات بارگذاری شده و در صورت نیاز، زیرنویس آن‌ها نیز تهیه شوند. لینک دانلود فیلم‌های متریال، از آپارات باشد.

 • فایل گوگل درایو پاورپوینت با دسترسی کامنت جهت اخذ نکات مخاطبان درج شود.

متن ارائه

 • متن پیاده شده ارائه پس از اصلاحات نگارشی و افزودن تصاویر مورد نیاز به آن، در پست آن ارائه بارگذاری شود.

 • فایل word متن در قالب رسمی مجموعه برای دانلود قرار داده شود. تصویر شاخص هر پست نیز در این فایل قرار داده شود.

 • تصاویری که در پست درج می‌شوند، به نشان دادن تصویر بزرگ لینک نشوند. تنها تصاویری به نمایش بزرگتر لینک شوند که محتوای آن‌ها ریز بوده و نیاز به تصویر بزرگتر است.

 • لینک فایل گوگل‌داک ارائه‌ها با دسترسی کامنت جهت اخذ نظرات مخاطبان، درج شود.

مطالب مرتبط

 • سایر مطالب سایت که مرتبط با موضوع ارائه هستند، در پست آن ارائه قرار بگیرند.

نکات پایانی

 • لینک صفحه حمایت از شفافیت درج شود. از مخاطبان نیز درخواست شود که کمک‌های مادی و معنوی خود را به شفافیت برای ایران دریغ نکنند.