شوراها و کمیسیون‌ها همواره برای وقوع فساد مستعد بوده‌اند. معتقدیم با راهکارهایی مبتنی بر شفافیت می‌توان زمینه‌های این فساد بالقوه را به حداقل کاهش داد. ارائه‌ای که تقدیم شما می‌شود به طور خلاصه به ارائه‌ی این راهکارها می‌پردازد.

حوزه شفافیت موضوعات خاص Fucused Topics Scope
موضوع انتخابات Elections Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متن، ویدئو Text, Video Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

مقدمه

مباحثی که در این ارائه مطرح می‌شود، پیشنهاداتی است که با توجه ساختار نهادهای شورایی و کمیسیونی بر مبنای مفاهیم شفافیت ارائه می‌شود. همچنین سعی شده با نگاه به تجربیات جهانی در این زمینه،‌ برای هر پیشنهادی که ارائه می‌شود نمونه‌های اجراشده‌ی موفق از تجربه سایر کشورها آورده شود.

مشاهده ویدئوی ارائه

متن ارائه

دریافت فایل ارائه

فایل پاورپوینت این ارائه را (با حجم 39 مگابایت) می‌توانید از اینجا، فایل ویدئوی آن را(با حجم 318 کمگابایت) از اینجا و فایل ورد ارائه را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید

 

 

در آینده‌ی نزدیک ارائه‌ی مفصل‌تری با همین موضوع تقدیم شما خواهیم کرد.