حوزه شفافیت

قرارداد نویسی عمومی

Public Contracting

Scope

موضوع

معرفی؛ سند پیشنهادی

Introductory, Proposional

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International Geography

 نوع مطلب

متنی

Document

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

همکاری‌های پیمان‌کاری باز؛ بانک جهانی Open Contracting Partnershib; World Bank Institute
Publisher

در این سند تلاش شده تا تجارب و ابزارهای مفیدی برای ایجاد شفافیت در فرایندهای پیمانکاری و مقاطعه‌نویسی به صورت منسجم ارائه گردد.

مطالعه در صفحه ارائه کننده سند:

Open Contracting Partnership: Research highlights open contracting practices from around the world

و یا دانلود مستقیم سند:

Open Contracting: A New Frontier for Transparency and Accountability