این اینفوگرافیک، فرایند مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست گذاری را در رویکرد دولت به مثابه بستر  نشان می دهد.

حوزه شفافیت دولت به مثابه بستر Government as a Platform Scope
موضوع ترویج Promotion Subject
جغرافیا بین‌المللی Internatioanl Geography
نوع مطلب اینفوگرافیک،متن Text,Infographic Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران delib.co.uk Publisher

 مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست گذاری در رویکرد
دولت به مثابه بستر

دولت به مثابه بستر را می‌توان این طور توصیف کرد: دولتی که درهای خود را از لحاظ داده‌ها، سیاست‌ها و کارکردها باز ‌می‏کند‌ و به کارآفرینان بخش خصوصی اجازه می‌دهد که برنامه‌های کاربردی بسازند که انجام کارکردهای مختلف حکومت را به صورت کاراتر و اثربخش‌تر تسهیل نماید. به عنوان مثال فرایند مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست گذاری را می توان به شکل زیر نشان داد. دو لایه بسیار مهم این مدل، که قابل توجه است، لایه برنامه های کاربردی (Apps) و اجرا (خدمات رسانی) است که هر دو لایه به بهترین نحوه توسط نوآوران اجتماعی (بخش خصوصی) و یا جامعه مدنی (انجمن ها، سمن ها و سایر افراد) صورت می پذیرد. [1]

منابع

  1. Delib, “Government as a platform (infographic) | Digital democracy, news, thinking, tips & tricks,” Delib, 2011. [Online]. Available: http://blog.delib.net/government-as-a-platform/. [Accessed: 08-Mar-2017].