از جمله قوانین بسیار پر اهمیت ناظر به شفافیت در کشورمان، دو قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب بهمن 1388) و نیز قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب اسفند 1390) می‌باشد که حقیقتاً از ظرفیت فراوانی برای تحقق شفافیت در کشور برخوردارند، اتفاقاتی که تحولات بزرگی را در کشور در پی خواهد داشت.

ریاست محترم جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی در خرداد ماه 1392، در در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود اینطور اظهار فرمودند (پیاده شده صحبت‌ها):

ریاست محترم جمهور: ... تا ثبات نباشد، بهبود کسب‌وکار معنی ندارد. تا شفافیت نباشد [جمله ناتمام]. بحث شفافیت هم جزو مواردی است که در همان ماه‌های اولیه می‌توان [آنرا] درست کرد، چون قانون آنرا مجلس تصویب کرده است، آیین‌نامه‌هایش یا نوشته نشده یا ... [جمله ناتمام]

مجری: آیا شما زمان مشخص می‌کنید؟ که مثلاً ظرف این چند ماه، ظرف این چند روز ...

ریاست محترم جمهور: ظرف 90 روز.

مجری: ظرف 90 روز؟

ریاست محترم جمهور: من به مردم عزیز خودم قول می‌دهم الان، که دولت تدبیر و امید این دو قانون بسیار مهم، یکی مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت، و یکی مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ظرف 90 روز اول آیین‌نامه‌ها تدوین می‌شود و ابلاغ می‌شود و اجرا خواهد شد، و این تحول بزرگی را ایجاد می‌کند. بالاتر هم بگویم؟ مردم اگر ببینند دولت واقعاً دولت تدبیر است، دولت شعار نیست، دولت صادق است، دولت راستگویان است، اگر این اطمینان را پیدا کنند، خودش 20 درصد مسئله حل است، 80 درصد بقیه‌اش هم حل می‌شود ...

 این بخش از گفتگوی انتخاباتی ریاست جمهور از دقیقه 4:25 ویدئوی زیر قابل مشاهده است: