حادثه‌ی پلاسکو،‌ ملت ایران را در بهت و غم فروبرده و خانواده‌‌هایی را دادغدار عزیزانشان کرده است. اما به راستی چگونه می‌توان از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری کرد؟ آیا واقعا چنین حوادثی گریزناپذیر هستند یا با گام‌هایی ساده و کم‌هزینه امکان پیشگیری وجود دارد؟ پاسخ این سوالات را در ادامه بخوانید.

 1. در پارادایم شفافیت، هدف اصلیِ شفافیت (و نه الزاما صرفا) پیش‌گیری از بروز فسادها و رخدادها و رفتارهای نامطلوب است. اما اگر کوتاهی شد، پیش‌گیری نشد و فسادی رخداد، آنگاه هم شفافیت و هم افشاگری (که با هم متفاوت‌اند) امکان‌پذیر است، اما دیگر چه سود!
 2. پیرامون اینکه مبتنی بر «شفافیت» در این حادثه دردناک با رویکرد شفافیت چه می‌شود انجام داد، ایده‌هایی قابل طرح است. شما هم با نظرات خود در تکمیل این پیشنهادات یاری‌رسان باشید.
  1. افشای عمومی کلیه اخطارهای نهادهای حاکمیتی به ساختمان‌های مختلف روی وب (و امکان دسترسی به آرشیو قابل جستجوی آنها)، به گونه‌ای که وضعیت خطرپذیری هر واحد به صورت یک طیف قابل مشاهده باشد.
  2. افشای عمومی وضعیت بیمه‌ی واحدهای تجاری (و حتی غیرتجاری) روی وب (متأسفانه گفته می‌شود ظاهرا تعداد معدودی از واحدهای از بین رفته بیمه بودند.)
  3. شفافیت عمر ساختمان‌ها (اعم از تجاری و غیر تجاری) و ویژگی‌های فنی و سازه‌ای آنها
  4. عارضه‌یابی تعارضات قانونی و مشخص شدن دقیق وظایف سازمان‌های مختلف (که در چنین شرایطی این حجم از مقصریابی و مقصرسازی کم‌رنگ‌تر شود)

از سوی دیگر پیرامون این که «شفافیت» پس از این رخداد جانکاه چه می‌تواند انجام دهد هم ایده‌های قابل طرح است:

 1. ثبت تاریخچه‌ی مجتمع پلاسکو
 2. ثبت تاریخی اتفاقات یک (چند) روزه‌ی واقعه آتش‌سوزی
 3. ثبت تاریخی کلیه اظهارات مقامات مسئول
 4. ثبت تاریخی کلیه اقدامات صورت گرفته برای جبران مافات و یا جلوگیری از رخداد مشابه بعدی

 دو نکته:

 1. کلیه موارد فوق (ذیل محور سوم) می‌تواند در بستری ساده و بی‌هزینه چون  wikipedia انجام پذیرد.
 2. دقت داشته باشیم که اقداماتی از جنس «شفافیتِ پس از واقعه» هم قابل تصور است، اما در نهایت همه‌اش باید زمینه‌ای برای اجرای اقدامات «شفافیت در مقام پیش‌گیری» باشد، و الا بی‌فایده خواهد بود.

نظر شما چیست؟

چه اقدامات دیگری در راستای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی می‌توان انجام داد؟