حوزه شفافیت

حکومت باز

Open Government

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی؛ قانون، سند؛ ارائه تجارب، گزارش

Learning, Educational; Law, Document; Experiences, Report

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International
Geography

 نوع مطلب

وبسایت

Website

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

سازمان «مشارکت در حکمرانی باز» Open Government Partnership
Publisher

سازمان «مشارکت در حکمرانی باز» (Open Government Partnership or OGP) یک سازمان بین‌المللی است که در راستای ترویج فعالیت‌های چندجانبه بین‌المللی و ایجاد تعهدات قوی برای نهادهای دولتی، افزایش مشارکت مردمی، مبارزه با فساد و بکارگیری فناوری‌های جدید برای ایجاد حکومت‌هایی بازتر، اثربخش‌تر و پاسخگوتر فعالیت می‌کند.
این سازمان در سال 2011 و به منظور فراهم‌سازی بستری بین‌المللی برای مصلحان کشورهای مختلف که در راستای ارتقاء حکومت‌های خود فعالیت می‌کنند، ایجاد شده است. از آن زمان، اعضای این سازمان از 8 کشور به 65 کشور رسیده است (متأسفانه ایران هنوز جزء این کشورها نیست). در همه این کشورها، حکومت‌ها و نیز مردم در راستای تحول و ایجاد اصلاحاتی مهم در حاکمیت‌های خود در حال تلاش می‌باشند.
در ادامه شما را به دیدن موشن‌گرافی معرفی برخی از اهداف و اقدامات این سازمان دعوت نمی‌نماییم.

وبسایت این سازمان نیز از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد:

Open Government Partnership (http://www.opengovpartnership.org/)

اطلاعات مختلفی از طریق سایت این سازمان قابل دستیابی است. برای نمونه:

  • می‌توانید به لیست کشورهای مختلف و تعهدات آنها برای حرکت به سمت حکومت دموکراتیک دست یابید (لینک
  • می‌توانید به انبوهی از منابع مفید برای حرکت به سمت حکرانی باز دست یابید (لینک

«مشارکت در حکمرانی باز» همچنین فعالیت‌های سال اول خود (2011-2012) را در قالب یک داده‌نمای زیبا نیز معرفی کرده است:

The Open Government Partnership's First Year [INFOGRAPHIC]