شفافیت برای ایران، نموداری تهیه کرده است که در آن، محورهای شفافیت پارلمان در کشورهای مختلف دنیا ذکر شده است. در ادامه می‌توانید این نمودار را مشاهده کنید.

حوزه شفافیت قوه مقننه، پارلمان Legislative, Parliament Scope
موضوع محتوای ترویجی Promotion Subject
جغرافیا بین‌المللی International Geography
نوع مطلب نمودار Charts Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4iran Publisher

این اینفوگرافی بر اساس داده‌ها ارائه شده در سند الزامات شفافیت در پارلمان‌های کشورهای اروپایی و آمریکا تهیه شده است. آنرا ملاحظه کرده و ترویج دهید.

همچنین داده‌های خلاصه این اینفوگرافی در این فایل گردآوری شده است.