حوزه شفافیت

عمومی

موضوع

 قانون، سند

جغرافیا

اتحادیه اروپا (فنلاند)

 نوع مطلب

متنی

 زبان

 انگلیسی

 منتشر کننده

 وزارت دادگستری (فنلاند)

در این سند، قانون شفافیت فعالیت‌های دولتی کشور فنلاند (به عنوان یکی از کشورهای با بالاترین رتبه‌های شفافیت در دنیا) ذکر شده است.

Act on the Openness of Government Activities (Ministry of Justice, Finland)