حوزه

قوه مقننه، پارلمان، مجلس

موضوع راهنما، آموزشی؛ ارائه تجارب، گزارش

نوع مطلب

متنی

جغرافیا

بین‌المللی

زبان

انگلیسی، در حال ترجمه

در این فایل، گزارشی بسیار خوب و قابل استفاده از تجارب و عملکرد سازمان‌های نظارت بر مجالس (Parliamentary Monitoring Organizations) ارائه گردیده است.

Strengthening Parliamentary Accountability, Citizen Engagement and Access to Information