حوزه شفافیت

قوه مجریه و دولت

موضوع

راهنما، آموزشی

جغرافیا

بین‌المللی

نوع مطلب

متنی

زبان

انگلیسی (در حال ترجمه)

منتشر کننده

سازمان شفافیت بین‌الملل؛

سازمان ملل

در این سند، ابزارهایی برای ترویج شفافیت در سطح حکومت‌های محلی (در کشور ما تقریبا معادل شهرداری‌ها) ارائه شده است. البته غالب ابزارهای معرفی شده برای ترویج شفافیت در عموم سطح دولت مفید هستند. این سند از طریق لینک زیر قابل دستیابی است:

Tools to Support Transparency in Local Governance

گفتنی است بخش مهمی از این فایل توسط تیم ما در حال ترجمه می‌باشد.