حوزه شفافیت منابع طبیعی Natural Resources Scope
موضوع معرفی Introductory Subject
جغرافیا بین الملل International Geography
نوع مطلب وب سایت Web site Type
زبان انگلیسی English Language
منتشر کننده ابتکار شفافیت صنایع استخراجی EITI Publisher

منابع طبیعی هر کشور مانند نفت، گاز، معادن، دریاها و ... متعلق به شهروندان آن کشور است و استخراج و استفاده از این منابع می تواند منجر به رشد اقتصادی و توسعه مدنی جوامع شود. همچنین مدیریت ناکارآمد و ضعیف نیز اغلب منجر به فساد ، بی اعتمادی به حکومت، افزایش مناقشات و تعارضات در جامعه شود.

مدیریت شفاف منابع طبیعی راهکاریست برای اطمینان از اینکه منابع و ثروت های طبیعی هر کشور به تمام شهروندان آن کشور سود می‌رسانند. همچنین شفافیت عملکرد مدیران، لازمه افزایش مشارکت مردمی در اداره جامعه و ارتقای سطح سیاست گذاری ها و تصمیم گیری هاست. مدیریت شفاف همچنین می تواند مخاطراتی چون سوءظن مردم نسبت به حکومت، مناقشات درون جامعه و فساد در این حوزه را تا حد زیادی از بین ببرد.

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی(Extractive Indusries Transparency Initiative,EITI)، یک استاندارد جهانی برای ارتقای مدیریت باز و پاسخگوی منابع طبیعی است. این ابتکار بدنبال تقویت سیستم حکومت و کمپانی ها، اطلاع رسانی بحث های عمومی و افزایش اعتماد میان دولت ها، کمپانی ها و مردم است.

کشور هایی که این استاندارد را اجرا می کنند اطلاعاتی راجع به پرداخت مالیات ها، مجوزها، قراردادها، تولید و سایر المانهای کلیدی در مورد منابع طبیعی منتشر می کنند.

متولی پیاده سازی این استاندارد در هر کشور، حکومت آن کشور با همکاری کمپانی های منابع طبیعی و جامعه مدنی هستند.

کشورها و سازمان های جهانی و منطقه ای مختلفی از این استاندارد حمایت کرده اند، که از جمله مهمترین سازمانها می توان به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، انجمن بین المللی معدن و فلزات، بانک های توسعه منطقه ای اشاره نمود. همچنین چهارصد سازمان مردم نهاد از سراسر دنیا و  بیش از 90 کمپانی عمده و بزرگ نفت، گاز و معدن که مجموعا مدیریت پروژه هائی به ارزش 19 ترلیون دلار را به عهده دارند، از حامیان این استاندارد هستند.

کشورهای عضو و حامی این استاندارد:

طبق این استاندارد کشورها به 4 دسته تقسیم می شوند:

  • Candidate : در حال پیاده سازی EITI، ولی تا کنون تمام الزامات EITI  کامل نشده است.
  • Compliant: تمام  الزامات EITI را انجام داده است و عضو دائم EITI است.
  • Other: کشورهایی که برای پیاده سازی اعلام علاقه مندی کرده اند.
  • Suspended:: موقتا معلق 

در زیر اسامی کشورها در دسته های مختلف آمده است.

با نگاهی به فهرست کشورهای عضو و کاندیدای عضویت EITI تنوعی از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را شاهد هستیم و متوجه جای خالی کشور عزیزمان ایران در این فهرست ها می‌شویم.

برای مطالعه بیشتر در مورد این ابتکار به سایت eiti.org مراجعه فرمائید.