"پول" یکی از مهمترین وازه هایی است که با نزدیک شدن به هر انتخابات بارها و بارها میشنویم. اینکه هر کاندیدا چگونه و از طریق چه کسانی هزینه های انتخاباتی خود را تامین میکند و یا در ازای چه چیزی این "پول" ها جابجا میشوند، از مهمترین مسائل هر "رای دهنده" در هر انتخابات است.

حوزه شفافیت انتخابات Election Scope
موضوع راهنما، آموزشی Learning, Educational Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده T & A Inititative T & A Inititative Publisher

"پول" یکی از مهمترین وازه هایی است که با نزدیک شدن به هر انتخابات بارها و بارها میشنویم. اینکه هر کاندیدا چگونه و از طریق چه کسانی هزینه های انتخاباتی خود را تامین میکند و یا در ازای چه چیزی این "پول" ها جابجا میشوند، از مهمترین مسائل  هر "رای دهنده" در هر انتخابات است.
مشخص شدن سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی هر کدام از نامزدهای انتخابات، از اثرات منفی اجتناب ناپذیر این امور میکاهد. قانون گذاری و روشن شدن فرآیند کمک های مالی از دهه 90 میلادی مورد توجه حاکمان برای از بین بردن فسادهای بوجود آمده در این زمینه بوده است.


در پستهای پیشین از نقش نهادهای قانون گذاری در این مورد صحبت شد، همچنین نمونه هایی از کشورهای مختلف نظیر آمریکا با معرفی FEC و همچنین وبسایتهایی مثل OpenSecret و نحوه افشای کمک های مالی به نامزدهای انتخاباتی نیز معرفی شد.
در این جزوه بسیار کوتاه، موسسه شفافیت و پاسخگویی به ارائه پیشنهادهای اولیه برای ایجاد کمپین های شفاف برای بهره مند شدن از انتخاباتهایی شفاف و دقیقتر می پردازد. مراحل اولیه، تکمیلی و بلند پروازانه برای بدست آوردن این هدف در این جزوه نیز مطرح شده است.

برای دسترسی به سند بروی عکس کلیک کنید.