حوزه شفافیت

قوه مقننه، پارلمان

Legislative, Parliament

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

انگلستان
UK Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت

Website

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

  Houses of Parliament Publisher

ارائه اطلاعات پارلمان، نوعی شفافیت را ایجاد می‌کند که نتیجه آن اعتماد به فرایند، مشارکت مردم در ارزیابی و در نتیجه افزایش کارآمدی و کاهش فساد آن نهاد خواهد بود. اما نحوه ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های موجود، پایگاه داده پارلمان انگلستان را معرفی می‌کنیم. در این پایگاه می‌توان به اطلاعات مورد نیاز از پارلمان انگلستان در بالاترین سطح کیفی،‌ که برای توسعه‌دهندگان قابل استفاده باشد، دست پیدا کرد. شما را به بازدید از این پایگاه دعوت می‌کنیم:

http://www.data.parliament.uk/