حوزه شفافیت

قوه مقننه پارلمان

Legislative, Parliament

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

آمریکا United States Geography

 نوع مطلب

وبسایت

Website

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

 C-Span C-Span Publisher

در این وبسایت شما قادر خواهید بود تا به تمامی موضوعات مطرح شده در سنا و مجلس نمایندگان با تفکیک روز و موضوع گوش دهید. همچنین لینک تمامی کمیته های مجلس سنا و نمایندگان نیز در تمامی موضوعات موجود است و با انتخاب هر حوزه میتوانید از ریز تصمیمات گنگره درباره آن موضوع با خبر شوید. برای دسترسی به این وبسایت بر لینک زیر کلیک کنید:

Capitol Hearing