شفافیت برای ایران

رصد برترین تجربیات شفافیت، با هدف بهره‌مندی در کشور اسلامی‌مان، ایران

طبقه‌بندی مطالب :

۲ مطلب با موضوع «حوزه های شفافیت - Scope :: موضوعات خاص - Focused Topics :: انتخابات - Elections» ثبت شده است

نشست خبری «شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخابات مجلس» روز دوشنبه 21 دی ماه 1394 برگزار شد.

حوزه شفافیت شفافیت‌ داوطلبانه‌ نامزدهای انتخابات Volunteer Transparency of Election Candidates Scope
موضوع اخبار ایران Iranian news Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متن، عکس Text, Multimedia Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4iran Publisher

حوزه شفافیت

شفافیت در انتخابات

Transparency in Elections

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی International Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

T & A Inititative T & A Inititative Publisher

"پول" یکی از مهمترین وازه هایی است که با نزدیک شدن به هر انتخابات بارها و بارها میشنویم. اینکه هر کاندیدا چگونه و از طریق چه کسانی هزینه های انتخاباتی خود را تامین میکند و یا در ازای چه چیزی این "پول" ها جابجا میشوند، از مهمترین مسائل  هر "رای دهنده" در هر انتخابات است.
مشخص شدن سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی هر کدام از نامزدهای انتخابات، از اثرات منفی اجتناب ناپذیر این امور میکاهد. قانون گذاری و روشن شدن فرآیند کمک های مالی از دهه 90 میلادی مورد توجه حاکمان برای از بین بردن فسادهای بوجود آمده در این زمینه بوده است.
در پستهای پیشین از نقش نهادهای قانون گذاری در این مورد صحبت شد، همچنین نمونه هایی از کشورهای مختلف نظیر آمریکا با معرفی FEC و همچنین وبسایتهایی مثل OpenSecret و نحوه افشای کمک های مالی به نامزدهای انتخاباتی نیز معرفی شد.
در این جزوه بسیار کوتاه، موسسه شفافیت و پاسخگویی به ارائه پیشنهادهای اولیه برای ایجاد کمپین های شفاف برای بهره مند شدن از انتخاباتهایی شفاف و دقیقتر می پردازد. مراحل اولیه، تکمیلی و بلند پروازانه برای بدست آوردن این هدف در این جزوه نیز مطرح شده است.

۲ مطلب با موضوع «حوزه های شفافیت - Scope :: موضوعات خاص - Focused Topics :: انتخابات - Elections» ثبت شده است

نشست خبری «شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخابات مجلس» روز دوشنبه 21 دی ماه 1394 برگزار شد.

حوزه شفافیت شفافیت‌ داوطلبانه‌ نامزدهای انتخابات Volunteer Transparency of Election Candidates Scope
موضوع اخبار ایران Iranian news Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متن، عکس Text, Multimedia Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4iran Publisher

حوزه شفافیت

شفافیت در انتخابات

Transparency in Elections

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی International Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

T & A Inititative T & A Inititative Publisher

"پول" یکی از مهمترین وازه هایی است که با نزدیک شدن به هر انتخابات بارها و بارها میشنویم. اینکه هر کاندیدا چگونه و از طریق چه کسانی هزینه های انتخاباتی خود را تامین میکند و یا در ازای چه چیزی این "پول" ها جابجا میشوند، از مهمترین مسائل  هر "رای دهنده" در هر انتخابات است.
مشخص شدن سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی هر کدام از نامزدهای انتخابات، از اثرات منفی اجتناب ناپذیر این امور میکاهد. قانون گذاری و روشن شدن فرآیند کمک های مالی از دهه 90 میلادی مورد توجه حاکمان برای از بین بردن فسادهای بوجود آمده در این زمینه بوده است.
در پستهای پیشین از نقش نهادهای قانون گذاری در این مورد صحبت شد، همچنین نمونه هایی از کشورهای مختلف نظیر آمریکا با معرفی FEC و همچنین وبسایتهایی مثل OpenSecret و نحوه افشای کمک های مالی به نامزدهای انتخاباتی نیز معرفی شد.
در این جزوه بسیار کوتاه، موسسه شفافیت و پاسخگویی به ارائه پیشنهادهای اولیه برای ایجاد کمپین های شفاف برای بهره مند شدن از انتخاباتهایی شفاف و دقیقتر می پردازد. مراحل اولیه، تکمیلی و بلند پروازانه برای بدست آوردن این هدف در این جزوه نیز مطرح شده است.

شفافیت درآمدها و دارایی‌ها / انتشار فیش‌های حقوقی
classمقدمه: آشنایی با شفافیت
ویدئوهای آموزشی به همراه تقسیم‌بندی آموزشی اولیه برای افرادی که به تازگی با گروه آشنا شده‌اند
نگارخانه
حامیان