شفافیت برای ایران

رصد برترین تجربیات شفافیت، با هدف بهره‌مندی در کشور اسلامی‌مان، ایران

طبقه‌بندی مطالب :

۱ مطلب با موضوع «جغرافیا - Geography :: آسیا - Asia :: عراق - Iraq» ثبت شده است

حوزه شفافیت

شفافیت قوه مقننه، پارلمان

Parliament Transparency

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

عراق Iraq Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت

Website

Type

 زبان

سایر Other

Language

 منتشر کننده

مجلس النواب العراقی
Iraqi Parliament
Publisher

نمایندگان منتخب و وکیل مردم هستند و به همین جهت بایستی نسبت به کلیه رفتار و عملکردهای ناظر به نمایندگی خود پاسخگو باشند. یکی از ابتدایی‌ترین این اطلاعات، ارائه اسامی حاضران، متأخرین و غائبان جلسات مجلس است، تا برای نمونه در صورتی که غیبت یا تأخیر نماینده محترم از حد میانگین نمایندگان فراتر رفت، بتوان وی را در قبال این رفتار مورد سوال قرار داد.

متأسفانه در حال حاضر مجلس کشورمان، این اطلاعات را بصورت سیستمی و نظام‌مند ارائه نمی‌کند. اسامی غائبان و متأخرین مجلس در انتهای برخی از جلسات و توسط رئیس مجلس یا نائب وی قرائت شده و از رادیو پخش می‌گردد. لذا در صورت اعلام، این مطلب نیز در روزنامه رسمی ثبت و منتشر می‌شود، اما این نحوه از انتشار اطلاعات از قابلیت تجمیع و در نتیجه تحلیل ضعیفی برخوردار است.

بدین ترتیب انتشار مجزای اسامی حضار و غائبان جلسات مختلف مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این نمونه مجلس کشور همسایه، عراق را انتخاب کردیم. هر چند این نوع از ارائه اطلاعات دارای کیفیت بالایی نیست، اما انتشار مجزای این اطلاعات برای ما درس‌آموز است...

http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/MembersAttend.aspx

۱ مطلب با موضوع «جغرافیا - Geography :: آسیا - Asia :: عراق - Iraq» ثبت شده است

حوزه شفافیت

شفافیت قوه مقننه، پارلمان

Parliament Transparency

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

عراق Iraq Geography

 نوع مطلب

وب‌سایت

Website

Type

 زبان

سایر Other

Language

 منتشر کننده

مجلس النواب العراقی
Iraqi Parliament
Publisher

نمایندگان منتخب و وکیل مردم هستند و به همین جهت بایستی نسبت به کلیه رفتار و عملکردهای ناظر به نمایندگی خود پاسخگو باشند. یکی از ابتدایی‌ترین این اطلاعات، ارائه اسامی حاضران، متأخرین و غائبان جلسات مجلس است، تا برای نمونه در صورتی که غیبت یا تأخیر نماینده محترم از حد میانگین نمایندگان فراتر رفت، بتوان وی را در قبال این رفتار مورد سوال قرار داد.

متأسفانه در حال حاضر مجلس کشورمان، این اطلاعات را بصورت سیستمی و نظام‌مند ارائه نمی‌کند. اسامی غائبان و متأخرین مجلس در انتهای برخی از جلسات و توسط رئیس مجلس یا نائب وی قرائت شده و از رادیو پخش می‌گردد. لذا در صورت اعلام، این مطلب نیز در روزنامه رسمی ثبت و منتشر می‌شود، اما این نحوه از انتشار اطلاعات از قابلیت تجمیع و در نتیجه تحلیل ضعیفی برخوردار است.

بدین ترتیب انتشار مجزای اسامی حضار و غائبان جلسات مختلف مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این نمونه مجلس کشور همسایه، عراق را انتخاب کردیم. هر چند این نوع از ارائه اطلاعات دارای کیفیت بالایی نیست، اما انتشار مجزای این اطلاعات برای ما درس‌آموز است...

http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/MembersAttend.aspx
class گام اول: آشنایی با شفافیت
بشتابید! مرجع یکتای آموزش شفافیت، برای افرادی که واقعاً می‌خواهند شفافیت را بشناسند!
چالش
شفافیت انتخابات
شفافیت درآمدها و دارایی‌ها / انتشار فیش‌های حقوقی
نگارخانه
حامیان